วันพฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2561 14:31

PKRU ต้อนรับผู้บริหาร ม.ราชภัฏเลย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
loey rajabhat university 0
 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี ม.ราชภัฏเลย และคณะกรรมการบริหาร ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการนี้ผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติ ตลอดจนพูดคุยถึงการแสวงหาความร่วมมือดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 
loey rajabhat university 1
 
loey rajabhat university 2
 
loey rajabhat university 3
 
loey rajabhat university 5
 
loey rajabhat university 6
 
loey rajabhat university 7
 
loey rajabhat university 8
 
loey rajabhat university 9
 
loey rajabhat university 10
 
loey rajabhat university 11
 
loey rajabhat university 12
 
loey rajabhat university 13
 
loey rajabhat university 14
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 589 times Last modified on วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561 14:23