วันศุกร์, 26 เมษายน 2562 15:05

ราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่บริการวิชาการ “หลาดลองแล” ตลาดนัดวิถีชุมชน จ.พังงา

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF5025

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและวิจัย  ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อดุลย์ นาคะโร รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการช่วยเหลือทางด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ หลาดลองแล บ้านบางนุ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมนำโดย พระอาจารย์อานนท์ อัมโรภิกขุ หัวหน้าสำนักสงฆ์สวนป่าโพธิ์ธรรม นางสาวเสริมศรี ทองสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านบางนุ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  ผอ.โรงเรียนบ้านนุ  ตัวแทนนายอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ตลอดจนตัวแทนชาวบ้าน หมู่ที่ 5,6 ต.กะไหล เข้าร่วมสะท้อนความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSCF5009

DSCF5026

DSCF5056

DSCF5081

DSCF5083

DSCF5089

DSCF5104

DSCF5108

Read 546 times