วันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2561 13:57

เชียร์สุดใจ! Marketing PKRU คว้ารองอันดับ 3 ประเทศ แผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thai denmark milk feb 2018 1
 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดทีมเชียร์ ในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2561  ณ บริเวณลานประกวดโคนม งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 
thai denmark milk feb 2018 2
 
thai denmark milk feb 2018 3
 
สำหรับการประกวดในรอบชิงแชมป์ประเทศ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมด้วย คุณวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และคุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสิน โดยผลการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลใหญ่ ด้วยไอเดียที่ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมด้วยแผนการตลาดที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ได้จริงจนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Famous ชื่อแผน Red Cow และมี Big Idea คือ “ เราคนไทยดื่มนมไทยเดนมาร์ค” ประกอบด้วยสมาชิก นายภาสกร นิรมล / นางสาวพัณณ์ชิตา ทัศนีย์รัตนากร / นางสาวจันทิมา เอ่งฉ้วน / นางสาวจุฑามาศ อินตาล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และอาจารย์ศรายุธ ทองหมัน และอีกรางวัลที่สาขาวิชาฯ สามารถคว้ามาได้จากการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน คือชนะเลิศการประกวดทีมเชียร์ยอดเยี่ยม ฝึกซ้อมโดย ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง และอาจารย์นันท์ธิดา ศิริกุล 
 
thai denmark milk feb 2018 4
 
thai denmark milk feb 2018 5
 
thai denmark milk feb 2018 6
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1677 times Last modified on วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 14:54