วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 14:38

Marketing PKRU โค้ชชิ่งนักศึกษา ปั้นแผนการตลาดธุรกิจท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
marketing pkru jul 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (Marketing PKRU) จัดอบรม “เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการเขียนแผนการตลาด” โดยมี ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานสาขาวิชาการตลาด เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องบรรยาย 19308 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากร
 
marketing pkru jul 2018 2
 
marketing pkru jul 2018 3
 
marketing pkru jul 2018 4
 
ดร.ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง กล่าวว่า “กลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งมีบทบาทสำคัญในแวดวงมาร์เก็ตติ้ง คือ การเขียนแผนการตลาด หรือ Marketing Plan Writing โดยมีการสรุปใจความสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมด และอธิบายการกำหนดทิศทางหรือแนวทางวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์ทางการตลาด และวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นตัวสะท้อนความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยคำนึงถึงการทำงาน การบริหารทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนที่มีประโยชน์สูงสุด สำหรับการจัด Workshop ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ด้าน Marketing เรียนรู้เทคนิคการเขียนแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ วิพากษ์แผนการตลาดจาก Case Study ตามโจทย์ของธุรกิจค้าปลีก บริการ OTOP และการท่องเที่ยว รวมถึงการมีโอกาสศึกษาโมเดลแผนการตลาดที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้การจัด Workshop นักศึกษาได้ลงมือเขียนแผนการตลาดพร้อมนำเสนอต่อทีมอาจารย์และวิทยากร เพื่อปรับแผนให้มีความครอบคลุมประเด็นกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับองค์กรภาคธุรกิจทุกระดับในท้องถิ่น” ประธานสาขา Marketing PKRU กล่าว
 
marketing pkru jul 2018 5
 
marketing pkru jul 2018 6
 
marketing pkru jul 2018 7
 
marketing pkru jul 2018 8
 
marketing pkru jul 2018 9
 
marketing pkru jul 2018 10
 
marketing pkru jul 2018 11
 
marketing pkru jul 2018 12
 
37208252 2091555441106031 5672276953214746624 n
 
37295096 2091555694439339 1412446733123715072 n
 
37303500 2091555491106026 8526792826082557952 n
 
37340809 2091555427772699 633273076456357888 n
 
marketing pkru jul 2018 14
 
marketing pkru jul 2018 15
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959

Read 974 times Last modified on วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 13:41