วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2562 11:14

ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข รุ่นที่ 52

Written by
Rate this item
(0 votes)

1559457452260

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับชมรมปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต วัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) และเครือข่าย จัดโครงการ “อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย รุ่นที่ 52” โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.เวท ไทยนุกูล ประธานชมรมปฏิบัติธรรม จ.ภูเก็ต และบุคลากรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรม เข้าร่วม ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

1559457504424

1559457535270

1559457553006 1

ผศ.ดร.นพดล จันระวัง กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ วัดลัฏฐิวราราม (วัดใต้) ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเทศบาลตำบลฉลอง ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นตามหลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจ ได้มีโอกาสฝึกอบรมพัฒนาจิต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสงบแห่งจิต มีความสุขในการดำรงชีวิต สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มี 3 ลักษณะ คือ การเจริญองค์ทาน องค์ศีล และองค์ภาวนา ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมเกิดบุญ เช่นองค์ภาวนา เป็นกิจกรรมที่สร้างบุญที่เข้มข้นที่สุด อย่างไรก็ตาม สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป คนในสังคมท้องถิ่นย่อมประสบกับปัญหาหลายด้านเช่นกัน มหาวิทยาลัยมองว่า ทุกปัญหาของท้องถิ่น คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือแม้จะดำเนินการได้กับคนบางส่วนของสังคม แต่เมื่อมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คอยปลูกฝัง สั่งสม และเผยแพร่แนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของคนในสังคมได้ส่วนหนึ่ง อย่างน้อยที่สุด ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถมีที่พึ่งทางใจ คือ หลักคำสอนและการปฏิบัติตนที่ดีที่ถูกต้องของศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้คนในสังคมมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข” รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าว.

1559457562062 1

1559457571868 1

1559457418623

1559486487099

1559486483704

Read 328 times Last modified on วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2562 11:23