วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559 14:09

นักศึกษา MICE ขึ้นโต้วาทีหัวข้อ "อาชีพที่ใช่ในอุตสาหกรรมไมซ์"

Written by
Rate this item
(1 Vote)
mice academy career day
 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (MICE PKRU) ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จาก 1 ใน 2 ทีม เข้าร่วมการโต้วาที กับ วิทยาลัยดุสิตธานี ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในงาน MICE Career Day ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "อาชีพที่ใช่ในอุตสาหกรรมไมซ์ : เทรนด์ Start Up & Big Company" ในการนี้นำทีมโดย อาจารย์นิมิต ซุ้นสั้น ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ และนักศึกษาจำนวน 3 คน ได้แก่ นายนรากร หมาดหวัง หัวหน้าทีม นายวีรภัทร อดิศัยรัตกุล และ นางสาวทรายฝัน นาวาชีวกุล ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์
 
mice academy career day
 
อาจารย์นิมิต ซุ้นสั้น กล่าวว่า"ในปัจจุบันสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะเห็นได้จากนักศึกษามีโอกาสได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนโยบายอย่างหนึ่งที่ทางสาขาฯ ได้ดำเนินการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง"
 
นายนรากร หัวหน้าทีม กล่าวว่า "ปัจจุบันเทรนด์ Start up ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ประกอบการที่อายุน้อยและสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการได้รับเชิญโต้วาทีในครั้งนี้ทำให้ตนเองและสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมได้เข้าใจเทรนด์ Start up มากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ที่ได้ให้เกียรติเชิญร่วมกิจกรรม และต้องขอบคุณสาขาวิชาฯ รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ได้ผลักดันนักศึกษาให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
Read 1437 times Last modified on วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2559 11:35