วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559 12:58

ขอเชิญร่วมสัมมนา “สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม” 1-2 ก.ย.นี้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
banners.pkru event 11 aug 2016gk is 279
 
สาขาวิชาการจัดการจัดการธุรกิจการจัดการประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ให้มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับยุคดิจิตอล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม ดาราออดิชั่น ชั้น 2 โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวโน้มตลาดท่องเที่ยวภูเก็ตในฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2559 การ workshop หัวข้อ Thailand Tourism Platform โอกาสของท่องเที่ยวไทย - เลือก Online Platform ให้เหมาะกับธุรกิจท่องเที่ยว - Customer Engagement : ทางรอดที่ยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยว และ Customer Loyalty & Social Media Platform 
 
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์ภัทร์ธมนต์ คงแจ่ม โทร 088 791 2529 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read 1279 times