วันอาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2560 10:36

ม.ราชภัฏภูเก็ต อบรมหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate

Written by
Rate this item
(2 votes)
mikrotik certified network associate 1
 
ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต (ARIT PKRU) และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ซึ่งเป็นการอบรมและทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ของ Mikrotik โดย Certified นี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของใบรับรองจากองค์กรทางไอทีทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้าน Routing , Bridging , Wireless , Network Management , Firewall , QOS , Tunnels 
 
mikrotik certified network associate 7
 
สำหรับการอบรมดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ จัดขึ้นโดยมีความมุ่งหวังในการเปิดศูนย์อบรม MikroTik Academy @PKRU เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชน อันเป็นการตอบโจทย์ e-university ของมหาวิทยาลัย และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านไอซีทีของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบเครือข่าย MTCNA เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในแวดวงไอทีภายในท้องถิ่น รวมถึงยกระดับนักศึกษาให้เพิ่มโอกาสในการสมัครงาน และศึกษาต่อด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เต็มประสิทธิภาพ
 
mikrotik certified network associate 2
 
mikrotik certified network associate 3
 
mikrotik certified network associate 4
 
mikrotik certified network associate 5
 
mikrotik certified network associate 6
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 2307 times