วันอาทิตย์, 02 เมษายน 2560 09:57

"นศ.คอมฯธุรกิจ" ร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Championship 2017

Written by
Rate this item
(1 Vote)
MOS Olympic Thailand Championship 2017
 
นางสาวสุชานันท์ ยกย่อง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการใช้งานระดับผู้เชี่ยวชาญเหรียญเงิน ระดับประเทศ ในโปรแกรม Microsoft Word จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Championship 2017 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT) จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาในการเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประชันความสามารถการใช้โปรแกรม MS Office ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
MOS Olympic Thailand Championship 2017 1
 
อาจารย์วัชราวดี นิรุติธรรมธรา กล่าวว่า "Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และความต้องการของภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม จากการวิจัยในระดับนานาชาติ พบว่า บุคคลที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ และได้รับใบประกาศนียบัตรจะมีความสามารถในการผลิตผลงานเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหัวหน้างาน โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการทำงานให้กับนักศึกษา” อาจารย์ย์ประจำสาขาวิชาคอมฯธุรกิจ กล่าว
 
 สมัครเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โทร 076 211 959 ต่อ 5050 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1807 times Last modified on วันอาทิตย์, 02 เมษายน 2560 13:37