วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2559 08:28

วจก. 5+2 ครั้งที่ 6 สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ ม.ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
mspkru
 
คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเครือข่ายความร่วมมือคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ภายใต้ชื่อ วจก. 5+2 ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
mspkru 1
 
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในปีนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพและจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 
mspkru 2
 
mspkru 3
 
ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า "คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายความร่วมมือคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ หรือ วจก. 5+2 เป็นประจำทุกปี โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะวิทยาการจัดการในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ตลอดจนให้บุคลากรมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมเผยแพร่ชื่อเสียงของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ยิ้มชื่นชม Best Practice Research นำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมโดยอาจารย์ ซึ่งในปีนี้ทางคณะวิทยาการจัดการก็ได้ส่งผลงานโครงการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” เข้าร่วมนำเสนอด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมยิ้มสุขใจ สานสัมพันธ์ มั่นมิตรภาพ กีฬาชายหาดและกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมสร้างสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือฯ 5+2 และกิจกรรมยิ้มอบรม หัวข้อ ชาร์ตแบตชีวิต...ด้วยเสียงหัวเราะ 
 
mspkru 4
 
mspkru 5
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ จัดการสู่การเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ” MSPKRU Knowledge Management ณ โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของทางคณะวิทยาการจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคอันดามัน
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 2252 times Last modified on วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2559 16:14