วันอังคาร, 23 ตุลาคม 2561 13:32

วจก.ผุดโปรเจ็คท์เพื่อท้องถิ่น เสริมไฮไลท์ท่องเที่ยวชุมชน อ.ทับปุด

Written by
Rate this item
(0 votes)
mspkru 3 nov 2018 1
 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ หัวหน้าโครงการ อาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์เดชา สีดูกา อาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมประชุม หารือกับตัวแทนกลุ่มชุมชนและคณะดำเนินงาน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ในการเตรียมความพร้อมเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ Test Tour การท่องเที่ยวชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โครงการดังกล่าวเป็นภารกิจในการบริการวิชาการชุมชนของคณะวิทยาการจัดการที่ดำเนินงานเพื่อมุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่
 
mspkru 3 nov 2018 2
 
mspkru 3 nov 2018 3
 
mspkru 3 nov 2018 4
 
mspkru 3 nov 2018 5
 
mspkru 3 nov 2018 6
 
mspkru 3 nov 2018 7
 
mspkru 3 nov 2018 8
 
Read 377 times Last modified on วันเสาร์, 03 พฤศจิกายน 2561 14:34