วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562 09:06

วจก. จัดกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยวบ่อแสน (Inspection) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

18862 1 ๑๙๐๘๒๐ 0050

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยว (Inspection) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ ณ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมี อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย คณะทำงานในโครงการฯ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน 50 คน เข้าร่วม
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัด Test Tour และการประเมินผลสำเร็จของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนบ้านคลองบ่อแสนให้มีศักยภาพด้านบุคลากรในการรองรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนสามารถนำความรู้ ความสามารถนี้ใช้ในการรับรองการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
 
โดยกำหนดการจัดกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ การเปิดกิจกรรมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว โดย ผู้นำชุมชน (กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน) กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว / นักเล่าเรื่องชุมชน เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน /มัคคุเทศก์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน และแนะนำวิธีการท่องเที่ยว และกฏระเบียบของชุมชน / กิจกรรมการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมบ้านคลองบ่อแสน (กิจกรรมเพ็นท์ผ้า กิจกรรมกวนกาละแม กิจกรรมเลี้ยงนมแพะ นมวัว) ตามฐานการเรียนรู้ / กิจกรรมเยี่ยมชมถ้ำเขาโต๊ะดำ / เช็คอินน้ำตกเต่าทอง สะพานแขวนร้อยรูป / ร่วมทำและรับประทานอาหารกลางวัน (กิจกรรมปูเสื่อ นั่งสาด ทานอาหารปิ่นโต) กิจกรรมประกอบอาหารส้มตำ ข้าวยำ ทำแกง / ชม ชิม ผลไม้สดจากต้น กินได้เท่าไหร่กินไม่อั้น / กิจกรรมพายคายัคล่องคลองบ่อแสน หรือ ล่องแพแลป่า / ช๊อป แชะ ชิม ผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ณ หลาดต้นเหนาเขาโต๊ะดำ ปิดท้ายการจัดกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยว (Inspection) คือ การสรุปกิจกรรม และรับฟังความคิดเห็น จากผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวผู้ร่วมทริปในครั้งนี้ เพื่อนำข้อเสนอแนะ  คำติชม ปรับปรุงการรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนในโอกาสต่อไปให้ดียิ่งขี้น

  IMG 6583

IMG 6650

IMG 6629

IMG 6604

IMG 6609

IMG 6685

IMG 6689

IMG 6700

IMG 6718

IMG 6741

   18862 1 ๑๙๐๘๒๐ 0010

18862 1 ๑๙๐๘๒๐ 0037

IMG 6784

18862 1 ๑๙๐๘๒๐ 0062

ทรปบอแสน18.08.62 ๑๙๐๘๒๐ 0022

IMG 6822

IMG 6853

IMG 6876

 IMG 7066

IMG 6947

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/wKpw5N7DuBVhDn1u5

Read 500 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562 11:31