วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562 12:18

MSPKRU สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ โดยมีกิจกรรมภาคเช้า การเสวนาศิษย์เก่าถ่ายถอดความรู้ศิษย์ปัจจุบัน โดย ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ คุณมูฮัมมัดราชา ฟิรเดาซ์ และ คุณกรณ์ดนัย อมรศักดิ์วรกุล ร่วมเสวนาถ่ายถอดความรู้ ในหัวข้อ "ภูเก็ต กับ Smart city" ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ และกิจกรรมภาคค่ำ สร้างสัมพันธ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน MSPKRU Team UP โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วม ในการนี้มีการเสวนาหัวข้อ “วจก. ในใจเรา” โดยศิษย์เก่าผู้มีผลงานโดดเด่นในสายวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ คุณสรรเสริญ ณ นคร คุณจิราภรณ์ ประชุมทอง คุณฐิติวัฒน์ พิมทอง คุณอภิสิทธิ์ คนชม และคุณมูฮัมมัดราชา ฟิรเดาซ์ ร่วมเสวนา ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
Read 538 times