วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 15:14

Active Action "MSPKRU" อบรมผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

Written by
Rate this item
(1 Vote)

mspkru apr 2018 1

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (MSPKRU Active Action) กิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณญาณวุฒิ นลจิตต์ วิทยากร พิธีกร อาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สร้างสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างสโมสรนักศึกษา และมุ่งให้นักศึกษามีภาวะผู้นำมีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดีอันเหมาะสมแก่ผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

mspkru apr 2018 2

mspkru apr 2018 3

mspkru apr 2018 4

mspkru apr 2018 5

mspkru apr 2018 6

mspkru apr 2018 7

mspkru apr 2018 8

mspkru apr 2018 9

mspkru apr 2018 10

mspkru apr 2018 12

mspkru apr 2018 13

Read 1341 times