วันอังคาร, 23 ตุลาคม 2561 14:49

Marketing PKRU เข้ารอบ 18 ทีม ประกวดแผนการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 3

Written by
Rate this item
(1 Vote)

header bg img

ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำนวน 2 ทีม  ได้แก่ ทีม Milk Way ประกอบด้วย นางสาวนุชนภา เบญจสมัย นางสาวพนิตนาถ หมวกสกุล นางสาวนัทมน รักเจริญ นายพีรยช กาญจนปทุม และทีม Impress ที่มีสมาชิกทีม คือ นางสาวณัฐติกา ด้วงสุข นางสาวกัญญาณัฐ ไพรวรรณ์ นางสาวรังสิมา ชำนาญกิจ นางสาวอินทิรา ช่วยจันทร์ โดยมี ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และ อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 18 ทีมสุดท้าย จากจำนวนผู้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด จำนวน 680 ทีมจากทั่วประเทศ ในโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค ตอน Milketing Form Gen Z to Gen X การตลาดต่อยอด นมไทย-เดนมาร์ค ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read 428 times