วันเสาร์, 04 มิถุนายน 2559 08:20

วจก. เปิดบ้านต้อนรับ ม.ราชภัฏสงขลา

Written by
Rate this item
(1 Vote)

mspkru

วันนี้ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง รักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.จิราพร ประสารการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นายสมชาย ไชยโคต รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา นายทวิตร นาคะรอด หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ และประธานสาขาวิชาต่างๆ ให้การต้อนรับ ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมคณาจารย์และบุคลากร ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ผสานความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา การบริการวิชาการ และงานบริหารจัดการหลักสูตร

mspkru 1

mspkru 2

mspkru 4

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1218 times Last modified on วันเสาร์, 04 มิถุนายน 2559 08:43