วันพุธ, 30 มีนาคม 2559 14:13

อบรมดาราศาสตร์ ยกระดับครูอันดามันพัฒนาสื่อการเรียนรู้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 จ.ภูเก็ต โดยมี ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ตลอดจน คณะครู อาจารย์ ภายในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีคณะวิทยากรจาก สดร. บรรยายให้ความรู้และเวิร์คชอปในหัวข้อต่างๆ เช่น การดูดาวเบื้องต้นและการเตรียมตัวสำหรับดูดาว รู้จัก ลม ฟ้า อากาศ และก้อนเมฆ ทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดท้องฟ้า การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้น กิจกรรมและสื่อการสอนดาราศาสตร์ การสร้างกล้องโทรทัศน์อย่างง่าย การใช้ซอฟแวร์ทางดาราศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง 
 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี กล่าวว่า "การอบรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันระดับชาติหลายหน่วยงาน ที่มุ่งหวังถ่ายทอดความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยาพทางด้านการเรียนการสอนระหว่างครูและนักเรียน และในฐานะของมหาวิทยาลัยแห่งอันดามัน ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างครูคุณภาพ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดหวังว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคดีๆ จากวิทยากร นำไปพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ทางด้านดาราศาสตร์ ช่วยยกระดับความรู้ให้แก่แวดวงการศึกษาในฝั่งอันดามันต่อไป" อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว
 
national astronomical reserch institute of thailand5
 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
Read 1478 times Last modified on วันพุธ, 30 มีนาคม 2559 15:26