วันเสาร์, 09 มิถุนายน 2561 11:58

สารสนเทศ เปิดโลกการเรียนรู้ ดูงานนวัตกรรมหอสมุดประเทศสิงคโปร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)

singapore library 1

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ สทศ. เปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมี อาจารย์กุลสตรี ปริญญา ดร.อมรรัตน นาคะโร นำนักศึกษา จำนวน 23 คนเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงจากแหล่งสารสนเทศในประเทศสิงคโปร์ และเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาชีพ สารสนเทศศาสตร์ พร้อมศึกษาเรียนรู้ และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีห้องสมุดจากการเยี่ยมชมสถานที่จริง อาทิ หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ (National Library of Singapore) ห้องสมุดในห้างสรรพสินค้า-Library at Orchard Road พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์ (National Museum of Singapore) พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน (Peranakan Museum) เพื่อให้นักศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ การเรียนรู้ด้านหอสมุด และการทำงานในอนาคต

singapore library 2

singapore library 3

singapore library 4

singapore library 5

singapore library 6

singapore library 7

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1631 times Last modified on วันอังคาร, 12 มิถุนายน 2561 19:46