วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 14:20

PKRU ลงนามร่วมมือวิชาการ National Pintung University

Written by
Rate this item
(1 Vote)
National Pintung University mar 2019 1
 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยผศ.ดร. นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และคณะทำงานจากงานกิจการต่างประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ม.ราชภัฎภูเก็ต และ National Pintung University ประเทศไต้หวัน 
 
National Pintung University mar 2019 2
 
National Pintung University mar 2019 3
 
สำหรับ National Pintung University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไต้หวัน ซึ่งมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มต้นจากการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการศึกษา และในปี 2014 ได้มีการรวมกันระหว่างมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University of Education) และสถาบันการค้าแห่งชาติผิงตง (National Pingtung Institute of Commerce) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตงในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต ในเมืองผิงตง  ประเทศใต้หวัน เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบของ 5 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัยศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาทั่วไป และศูนย์การศึกษาเพื่อการผลิตครู
 
ทั้งนี้ด้วยนโยบายในการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพของบัณฑิตสู่ระดับนานาชาติจึงเกิดการ MOU ดังกล่าวขึ้น ซึ่งจะทำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยสร้างร่วมมือกันในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร การร่วมมือด้านวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
National Pintung University mar 2019 5
 
National Pintung University mar 2019 6
 
National Pintung University mar 2019 7
 
National Pintung University mar 2019 8
 
National Pintung University mar 2019 9
 
National Pintung University mar 2019 10
 
National Pintung University mar 2019 11
Read 583 times