วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561 10:43

PKRU แท็คทีม นศ.สิงคโปร์ ลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้ระบบนิเวศชุมชน

Written by
Rate this item
(1 Vote)

national singapore university may 2018 1

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีปิดกิจกรรมศึกษาภาคสนามร่วมกันระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันศึกษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา โดยมีการลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อศึกษาวิจัยและนำเสนอผลงานที่ได้ร่วมมือกัน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนทักษะความรู้และประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมความร่วมมือระดับนานาชาติในลักษณะนี้ มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมระดับสากล 

national singapore university may 2018 2

national singapore university may 2018 3

national singapore university may 2018 4

national singapore university may 2018 5

national singapore university may 2018 6

national singapore university may 2018 7

national singapore university may 2018 8

national singapore university may 2018 9

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 915 times Last modified on วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561 12:26