วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562 16:09

พัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด Workshop “พลังงานจากแก๊สธรรมชาติสำหรับนักพัฒนา”

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF9634

ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายภาคี พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง จัดกิจกรรมโครงการอบรมปฏิบัติการ “ประยุกต์พลังงานจากแก๊สธรรมชาติสำหรับนักพัฒนา”  โดยมีนายประทิ่น เขียวผุด พัฒนาการอำเภอถลาง เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.สุนันทา คันธานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านลิพอนใต้ ตลอดจน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านลิพอนใต้จำนวน 85 คน และนักศึกษารวมเป็นจำนวน 162 คน เกินเป้าหมายที่วางไว้ เข้าร่วมการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านลิพอน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรวัฒน์ จริงจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ขจร ทุ่มศรี อาจารย์ประจำสาขา วิชาภาษาอังกฤษ และอาจารย์ชลิต คันธานนท์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการทำแก๊สธรรมชาติ สำหรับครัวเรือน

DSCF9547

DSCF9550

DSCF9567

ดร.สุนันทา คันธานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการทำแก๊สธรรมชาติ โดยสามารถนำวัสดุเหลือใช้หรือสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนมาพัฒนาเป็นแก๊สธรรมชาติ ซึ่งนักศึกษาจะได้ลงพื้นที่จริงในการปฏิบัติงาน (Social lab) โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมดังกล่าวต่อยอดในการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่นต่อไปได้ สำหรับจากการจัดโครงการดังกล่าว ได้ผลตอบรับอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่เคยมีความรู้ในการผลิตแก๊สจากธรรมชาติมาก่อน ในขณะที่ชุมชนให้การตอบรับที่ดี ด้วยการให้ความร่วมมือและสนใจในการจัดทำแก๊สจากธรรมชาติ ส่งผลให้การจัดโครงการดังกล่าวช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ด้วยการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นแก๊สธรรมชาติที่  ซึ่งสามารถหุงนำไปหุงต้มในครัวเรือน ทั้งนี้มีครอบครัวจำนวน 5 ครอบครัว ที่สนใจจะสานต่อและทำให้ได้เกิดขึ้นจริงและใช้ได้จริงในครัวเรือนต่อไป” ดร.สุนันทา คันธานนท์ กล่าว.

DSCF9576

DSCF9578

DSCF9600

DSCF9618

DSCF9623

DSCF9625

DSCF9628

DSCF9631

Read 358 times Last modified on วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562 16:19