วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2559 14:43

พูดเป็นอย่างมืออาชีพ สไตล์นักนิเทศศาสตร์

Written by
Rate this item
(2 votes)
nited phuket1
 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสัมมนา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดสัมมนาหัวข้อ “พูดเป็นอย่างมืออาชีพ” โดยมี ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาของสาขาวิชาฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ 
 
nited phuket2
 
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพรเทพ รวยริน ผู้บริหาร ไซม่อนสตาร์โชว์ มาให้ความรู้ในด้านการพูด เพื่อการโน้มน้าวใจและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารด้านการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร ที่มีความหลากหลาย และ นายศรันย์ มิตรตรารัตน์ ผู้จัดการเขตภาคใต้ นิตยสารล่องใต้ ได้ร่วมเปิดเผยเคล็ดลับการพูดและการขายกับลูกค้า 
 
nited phuket3
 
nited phuket4
 
nited phuket5
 
ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการเรียนในรายวิชาการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องการให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในด้านการพูดอย่างถูกต้องและมีความกล้าที่จะแสดงออก ด้วยเหตุผลดังกล่าวสาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวิทยากรที่มีความรู้และความสามารถ ด้านการพูดมาถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงเทคนิคการพูด ซึ่งองค์ความรู้ที่วิทยากรได้ถ่ายทอดนั้นสามารถใช้ได้จริงทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการนำไปใช้ในการทำงานด้านการสื่อสารแบบฉบับนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพได้”
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959  
Read 1413 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2559 14:48