วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2560 09:33

คหกรรมศาสตร์ เติมเต็มรอยยิ้มคุณตาคุณยาย ชวนเข้าครัวทำอาหารรสเลิศเพื่อสุขภาพ

Written by
Rate this item
(2 votes)
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วย นางแสงระวี ณ พัทลุง ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
older people foods recipe 4
 
ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการแก่กลุ่มผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยการดำเนินงานของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งได้ช่วยถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการทำอาหาร เพื่อคาดหวังให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปี่ยมไปด้วยโภชนาการ อีกทั้งยังช่วยสร้างการยอมรับถึงศักยภาพของสาขาวิชาฯ จากชุมชนได้อีกด้วย”
 
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
ในส่วนของ นางแสงระวี ณ พัทลุง เปิดเผยถึงรายละเอียดในการอบรมว่า “สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มีการให้บริการและพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการ เป็นแหล่งวิชาการที่สามารถชี้นำและร่วมแก้ไขปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการแก่ชุมชน โดยสนับสนุนกับการเรียนการสอน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่อาจมีปัญหาสุขภาพแตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคล จะมีความกังวลในการเลือกรับประทานอาหาร เนื่องจากกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำให้ทานอาหารแบบซ้ำๆ อาจทำให้เบื่ออาหารได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ สาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อบรรยายข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับการประเมินภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ ระบบการย่อยและดูดซึมอาหารของผู้สูงอายุ แนะนำเมนูอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัย และการฝึกปฏิบัติการทำเมนูอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุที่มีหน้าตาน่ารับประทาน รสชาติหลากหลาย และมีคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วน อาทิเช่น ซุปฟักทอง สปาเกตตี้แซลมอนซอสเครื่องแกง เส้นหมี่ข้าวกล้อง กับไก่ย่างใบชะพลู แพนเค้กผลไม้ พล่าไก่ส้มโอ+เกี้ยวทอดกรอบ น้ำตะไคร้ใบเตย เป็นต้น” ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กล่าว
 
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
การจัดอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1801 times Last modified on วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2560 18:30