วันเสาร์, 01 ธันวาคม 2561 11:56

ดังไกลถึงอยุธยา “ศิลปกรรม PKRU” โกยรางวัลออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

Written by
Rate this item
(0 votes)
otop ayudhaya province nov 2018 1
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ของกลุ่มในจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จัดโดย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ของตัวผลิตภัณฑ์ ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต เนื้อหาภูมิหลังทางวัฒนธรรมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปสู่สากล ซึ่งมีนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดในหลายประเภท ได้แก่ 
 
otop ayudhaya province nov 2018 2
 
otop ayudhaya province nov 2018 3
 
  1. นายปิ่นพงษ์ พงศ์พัฒนพาณิชย์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานประเภทอาหาร
  2. นายธัชชัย หงอสกุล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเครื่องดื่ม
  3. นางสาวพรลภัส จันทนานนท์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
  4. นางสาวเกศรา เลิศศิริ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
  5. นางสาวพิลาสลักษณ์ รักษาราษฏร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
  6. นายชาคริต พลีตา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทของใช้ ของที่ระลึก 
  7. นายเดชดำรง ทิพย์รักษ์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
  8. นางสาวฐิตาพร กลัดมี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
  9. นายณัฐวุฒิ คงยิ้ม รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
 
ในการนี้นักศึกษาได้ร่วมจัดแสดงผลงานและรับมอบรางวัลจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โซน Food Park ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
 
otop ayudhaya province nov 2018 4
 
otop ayudhaya province nov 2018 5
 
otop ayudhaya province nov 2018 6
 
otop ayudhaya province nov 2018 7
 
otop ayudhaya province nov 2018 8
 
otop ayudhaya province nov 2018 9
 
otop ayudhaya province nov 2018 10
 
otop ayudhaya province nov 2018 11
 
Read 676 times