วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560 08:32

GET READY PKRU! กล้าคิด กล้าทำ ก่อนทำงาน Part-Time

Written by
Rate this item
(2 votes)
phuket part time job
 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ประสานงาน “นักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน” กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต (Part-Time PKRU) จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ “GET READY” ครั้งที่ 1 มี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวสายจิต ประดิษฐ์เสรี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket part time job 1 1
 
phuket part time job 1 2
 
โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรซึ่งมาจากสถานประกอบการชั้นนำในภูเก็ต ได้แก่ คุณสิทธิชัย  ธนากรณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการโรงแรม Sleep with Me Hotel design hotel @ Patong / คุณธนเสษฐ์  กุลวีระอารีย์ กรรมการผู้จัดการ Eat Me Group / คุณศิวาพัชร  ธนกุลไพสิฐ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท งานหนึ่ง จำกัด ภูเก็ต / คุณวิสารัตน์  เพชรชูทอง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมทวิน ปาล์ม ร่วมบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ อัตลักษณ์ของนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต สู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ / คุณลักษณะของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ / เตรียมตัวอย่างไร ก่อนการสัมภาษณ์งาน และการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานนอกเวลาเรียน โดยนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงาน Part-Time สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ศูนย์ฯ Part-Time PKRU จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและมีความพร้อมก่อนทำงาน ทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์และพร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เนื่องจากการทำงาน Part-Time ควบคู่ไปกับการเรียน นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้ว ยังช่วยหล่อหลอมศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะ และบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 
สำหรับสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต (ทุกประเภทธุรกิจ) ที่มีความประสงค์รับนักศึกษาปฏิบัติงาน Part-Time สามารถติดต่อได้ทาง โทร. 088 757 4257 (คุณฝ้าย) 
 
phuket part time job 1 3
 
phuket part time job 1 4
 
phuket part time job 1 5
 
phuket part time job 1 6
 
phuket part time job 1 7
 
phuket part time job 1 8
 
phuket part time job 1 9
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1301 times Last modified on วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560 08:46