วันเสาร์, 03 มิถุนายน 2560 09:54

PCIT สืบสานมารยาทไทย เน้นย้ำอัตลักษณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT)
 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT) จัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ “สืบสานมารยาทไทย” เพื่อเน้นย้ำอัตลักษณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดี PCIT เป็นประธานเปิด ร่วมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายจักรพงศ์ บุญสว่าง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT)
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT)
 
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช กล่าวว่า “มารยาทไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา และผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยส่วนมาก มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีกริยามารยาทที่ไม่สุภาพ ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความเคารพ หรือการไหว้ การรับของและการส่งของต่อผู้อาวุโส เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังมารยาทที่ดี ให้เด็กนักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีความรัก ความเข้าใจในศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนให้เด็กนักเรียน ได้อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป” รักษาการคณบดีวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติกล่าว
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT)
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT)
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT)
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT)
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT)
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT)
 
สมัครเรียนวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ โทร 076 211 959 ต่อ 8000 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1955 times