วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560 15:44

PCIT PKRU จัดมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนอาเซียน 1st P-CBT 15-16 ส.ค.นี้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Phuket College of International Tourism (PCIT)
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket College of International Tourism (PCIT) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดภูเก็ต จัด ประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ ครั้งที่ 1 P-CBT 2017 The 1st International Conference & Exhibition on Community Based Tourism in Phuket ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
ทั้งนี้ภายในงาน P-CBT 2017 มี Keynote Speaker ปาฐกถาในหัวข้อ การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ประเด็นและสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดย ผศ.ดร. อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดี PCIT รวมทั้งมีการนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากตัวแทน 5 ประเทศใน ASEAN ได้แก่ ประเทศไทยประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศลาว ร่วมด้วยการนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยว 7 ชุมชนนำร่องจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ
 
ในการนี้มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน P-CBT 2017 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Read 1492 times Last modified on วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560 16:03