วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 15:23

PCIT เสริมพันธมิตร สมาคมกีฬาดำน้ำฯ ยกคุณภาพหลักสูตรท่องเที่ยวทางทะเล

Written by
Rate this item
(1 Vote)
DSC07743
 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT) ร่วมกับ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรด้านการดำน้ำ โดยมี นายรณชัย จินดาพล นายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต รศ.ดร.นิศศา ศิลปะเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และนายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม เลขาธิการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี
 
สำหรับความร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่างสององค์กรในครั้งนี้ นำไปสู่การนำระบบการเรียนการสอนวิชาการดำน้ำ หลักสูตรสากล ATUS/CMAS และการดำเนินงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคอันดามันเข้าสู่อุตสาหกรรมดำน้ำ รวมไปถึงร่วมมือในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การพัฒนางานวิจัยต่างๆ การผลิตนักกีฬาทางน้ำของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายเทคนิควิชาการดำน้ำ สหพันธ์ดำน้ำโลก World Underwater Federation – CMAS ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการยกระดับศักยภาพการจัดการศึกษาของ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล PCIT ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายด้านการดำน้ำระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาในท้องถิ่นต่อไป
Read 465 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 16:23