วันอังคาร, 12 มีนาคม 2562 15:42

PCIT - STIPRAM กระชับสัมพันธ์แน่น ต่อยอดความร่วมมือทางการศึกษาระดับนานาชาติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pcit mar 2019 1

ระหว่างวันที่ 3-8 มีนาคม 2562 ดร. ชิดชนก อนันตมงคลกุล รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT) พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ STIPRAM college, Yogyakarta City, Indonesia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ภายหลังจากการ MOU ระหว่าง PKRU และ STIPRAM ในการนี้ Mr.Bambang ผู้บริหาร STIPRAM college พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ PCIT อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง อีกทั้งได้มีการหารือเพิ่มเติมในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาต่อไป สำหรับ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติภูเก็ต ได้มีการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ และได้ให้ความสำคัญในด้านการสร้างเครือข่าย (Partnership) ในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อมุ่งหวังยกระดับคุณภาพด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม อันเป็นรากฐานของการศึกษาด้านการท่องเที่ยวนานาชาติอย่างแท้จริง

pcit mar 2019 2

pcit mar 2019 3

pcit mar 2019 4

pcit mar 2019 5

pcit mar 2019 6

pcit mar 2019 7

Read 589 times