วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 13:23

PCIT จับมือ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เปิดหลักสูตรบริหารจัดการโรงแรม

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket hotel education course jul 2019 1
 
text & pics : #PRPKRU
 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม รามาดา เจ้าฟ้า / ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU “โครงการหลักสูตรบริหารจัดการโรงแรม” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีคณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT) นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายใน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
 
phuket hotel education course jul 2019 2
 
phuket hotel education course jul 2019 3
 
สำหรับความร่วมมือของทั้งสององค์กรเกิดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม ประเมิน ติดตามผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมให้มีความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ให้แก่ผู้บริหารโรงแรม อนึ่ง ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองในการจัดโครงการอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม กรมการปกครอง ซึ่งส่งผลให้ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปใช้ประกอบการจดแจ้งเป็นผู้จัดการโรงแรมได้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมีการประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตรให้ทราบต่อไป
 
phuket hotel education course jul 2019 4
 
phuket hotel education course jul 2019 5
 
phuket hotel education course jul 2019 6
 
phuket hotel education course jul 2019 7
 
phuket hotel education course jul 2019 8
 
phuket hotel education course jul 2019 9
 
phuket hotel education course jul 2019 10
 
Read 619 times