วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2559 15:17

PKRUBI อบรมการถ่ายภาพและธุรกิจขายภาพออนไลน์

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ฝึกอบรมการถ่ายภาพและธุรกิจขายภาพออนไลน์

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต PKRUBI จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การฝึกอบรมการถ่ายภาพและธุรกิจขายภาพออนไลน์ โดยมี นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI เป็นประธานเปิดการอบรม ตลอดจนมี คณะวิทยากร ประกอบด้วย นายภาณุวัฒน์ แน่นดี บรรยายให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพออนไลน์และการถ่ายภาพเพื่อการขายภาพออนไลน์ นายสมชาย ยิ้มพัฒน์ ประธานชมรมถ่ายภาพภูเก็ต และนายอชิรวิทย์ เชื้อมั่ง ช่างภาพมืออาชีพ แนะเทคนิคและเวิร์คชอป ในหัวข้อต่างๆ เช่น การถ่ายภาพสวยๆ ท่านก็ถ่ายได้ เพียงแค่เข้าใจเรื่ององค์ประกอบภาพ / ฝึกใช้กล้องให้คล่องแคล่วออกสนามฝึกถ่ายภาพวิว / การถ่ายภาพสินค้าและบุคคล แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องอบรมชั้น 2 UBI อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ฝึกอบรมการถ่ายภาพและธุรกิจขายภาพออนไลน์

ฝึกอบรมการถ่ายภาพและธุรกิจขายภาพออนไลน์ ฝึกอบรมการถ่ายภาพและธุรกิจขายภาพออนไลน์

ฝึกอบรมการถ่ายภาพและธุรกิจขายภาพออนไลน์

ฝึกอบรมการถ่ายภาพและธุรกิจขายภาพออนไลน์

ฝึกอบรมการถ่ายภาพและธุรกิจขายภาพออนไลน์

ฝึกอบรมการถ่ายภาพและธุรกิจขายภาพออนไลน์

Read 1780 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2559 16:14