วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559 18:42

“รศ.ดร.สาวิตร-ดร.สำราญ”ดีเบต ชิง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Written by
Rate this item
(1 Vote)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ม.ราชภัภูเก็ต จัดแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ได้แก่ รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งทั้งสองท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้เข้ารับการสรรหาได้แนะนำประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นของการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมในอนาคตที่น่าสนใจหลากหลายมิติ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ นำเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาฯ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1220 times