วันศุกร์, 14 ธันวาคม 2561 14:19

อลังการงานโชว์ “อัตลักษณ์นาฏกรรม วัฒนธรรมเมืองทักษิณ”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket arts and performance dec 2018 1
 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ 6 “อัตลักษณ์นาฏกรรม วัฒนธรรมเมืองทักษิณ” โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการจัดการแสดง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เข้าร่วม ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket arts and performance dec 2018 2
 
phuket arts and performance dec 2018 3
 
phuket arts and performance dec 2018 4
 
phuket arts and performance dec 2018 5
 
สำหรับการแสดงในปีนี้ มีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์สารนิพนธ์ ชุด ศรีอารยะ เจริญรัตน์สะอุเลา / ชุด สกุลหงส์ / ชุด บุหลันอนันดรา รวมถึงมีการแสดงจากนักเรียน รร.สาธิต ม.ราชภัฏภูเก็ต การแสดงลูกทุ่งซุปเปอร์แดนซ์ รร.เทศบาลบ้านสามกอง การแสดงคาบาเร่ต์ และละครเวทีเรื่อง แม่นาคพระโขนงเดอะมิวสิคัล
 
phuket arts and performance dec 2018 6
 
phuket arts and performance dec 2018 7
 
phuket arts and performance dec 2018 8
 
ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้สร้างยุทธศาสตร์ และดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์สู่งานพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการอนุรักษ์ พัฒนา และเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มีบทบาทหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และเผยแพร่การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงธุรกิจ โดยการเผยแพร่ออกสู่สายตาสาธารณชน พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการธุรกิจการขัดการแสดง ประเมินผลงานโชว์ของนักศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่ตลาดงานการจัดการแสดง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว
 
phuket arts and performance dec 2018 9
 
phuket arts and performance dec 2018 10
 
phuket arts and performance dec 2018 11
 
phuket arts and performance dec 2018 12
 
phuket arts and performance dec 2018 14
 
phuket arts and performance dec 2018 15
 
phuket arts and performance dec 2018 16
 
phuket arts and performance dec 2018 17
 
phuket arts and performance dec 2018 18
 
phuket arts and performance dec 2018 19
 
phuket arts and performance dec 2018 20
 
phuket arts and performance dec 2018 21
 
phuket arts and performance dec 2018 22
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 603 times