วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2559 14:59

ในห้วงแห่งความคำนึง... ดร.คารว์ พยุงพันธ์ รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ดร.คารว์ พยุงพันธ์
 
ดร.คารว์ พยุงพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เเละงานสร้างสรรค์ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม ณ โรงเเรม บุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 26-29 พฤษภาคม 2559 โดยผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมของ ดร.คารว์ มีชื่อว่า "ในห้วงแห่งความคำนึง The Realm of the mind" วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนภาพของปรากฎการณ์ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในสภาพสังคมปัจจุบัน ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากความดิ้นรนของวิถีชีวิตมนุษย์ ที่มุ่งหวังจะได้มาซึ่งความสุขทำให้เกิดเงื่อนไข โดยมีการใช้สัญลักษณ์เเทนความหมาย ความรู้สึก ในรูปทรงมนุษย์ เเทนสภาพมนุษย์ในปัจจุบัน ต้นไม้เเทนความเจริญเติบโต ร่องรอยความผุพัง เเทนความลำบากในการเดินทางของชีวิต เเสดงออกด้วยการใช้สีที่สดรุนเเรง บรรยากาศเเบบฟุ้งฝันเหนือจริง ด้วยสีน้ำมันจำนวน 3 ชิ้น ผลงานชิ้นที่ 1 นำเสนอเนื้อหาของความเจ็บป่วยจากการได้รับของขวัญ ผลงานชิ้นที่ 2 นำเสนอความลำบากจากการเดินทาง ผลงานชิ้นที่ 3 นำเสนอความเป็นไปของอารมณ์มนุษย์ในปัจจุบัน นับเป็นการอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปเเบบวิชาการได้อย่างดี
 
ดร.คารว์ พยุงพันธ์
 
phuket arts 2
 
phuket arts 3
 
เเละในงานนี้ยังมีผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมเรื่อง ปริมาตรเเห่งอันดามัน ของอาจารย์ไพฑูรย์ ทองดี ประธานสาขาวิชาศิลปกรรมเข้าร่วมนำเสนอในรูปเเบบโปสเตอร์ด้วย
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1995 times