วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 12:37

PKRU เปิดคอร์สอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ระดับ 3

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket badminton jun 2018 1
 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรม “ผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ระดับ 3” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดภูเก็ต ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจนมี นักศึกษา นักกีฬา ผู้ตัดสินแบดมินตัน และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล ผู้ตัดสินจากสมาคมแบดมินตันฯ และคณะ เป็นวิทยากร 
 
phuket badminton jun 2018 2
 
phuket badminton jun 2018 3
 
ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย กล่าวว่า “เนื่องจากกีฬาแบดมินตันได้รับความนิยมทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศ มีการผลิตนักกีฬาคุณภาพรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่ในด้านผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันขาดการจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงการพัฒนาวงการกีฬาในท้องถิ่นจึงจัดการอบรมดังกล่าวขึ้นเพื่อยกระดับความสามารถให้กับผู้ตัดสินกีฬาและนักศึกษามีมาตรฐานในระดับสมาคมฯ ทั้งในหลักการ กฎ กติกา เทคนิคการตัดสินใจ การทดสอบสมรรถนะร่างกาย เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายองค์กรทางการกีฬาระดับชาติในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้การกีฬาในท้องถิ่นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับสูงขึ้น”   
 
phuket badminton jun 2018 4
 
phuket badminton jun 2018 5
 
phuket badminton jun 2018 6
 
phuket badminton jun 2018 7
 
phuket badminton jun 2018 8
 
phuket badminton jun 2018 9
 
phuket badminton jun 2018 10
 
phuket badminton jun 2018 11
 
phuket badminton jun 2018 12
 
phuket badminton jun 2018 13
 
phuket badminton jun 2018 14
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1070 times