วันอังคาร, 20 กันยายน 2559 16:22

“สารสนเทศศาสตร์” สานงานเครือข่าย บรร. เผยแพร่สื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน

Written by
Rate this item
(3 votes)
bang neaw municipal school
 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในโครงการเครือข่าย บรร. (บ้าน โรงเรียน ราชภัฏภูเก็ต) เนื่องในงานวัน 99 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โดยมี นางสาวกุลสตรี ปริญญา ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมด้วย คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และชาวชุมชน เข้าร่วม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 
 
bang neaw municipal school1
 
bang neaw municipal school2
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการความรู้ ได้แก่ 1.สังคม...สังคมแห่งการเรียนรู้ บูรณาการกับวิชาสารสนเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้ 2.ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล บูรณาการกับวิชาการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น และ 3.เที่ยวท่องไปใน "อันดามัน" บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนมีกิจกรรมลานภูมิปัญญา ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของเครือข่าย บรร. เช่น การทำขนมจีนภูเก็ต โดยชุมชนแสนสุข การทำข้าวยำภูเก็ต โดยชุมชนกอไผ่ การทำบายศรี โดยชุมชนกอไผ่ การพับริบบิ้นมาลัย โดยชุมชนสี่สิบห้อง และการทำขนมอังกู๊ โดยชุมชนต้นโพธิ์ ทั้งนี้สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะการจัดทำ เผยแพร่ และนำเสนอสื่อเพื่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบทเรียน ทั้งยังเป็นการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของพันธมิตร ‘บรร.’ ให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและสร้างสรรค์กิจกรรมต่อไป
 
bang neaw municipal school3
 
bang neaw municipal school4
 
bang neaw municipal school5
 
โรงเรียนบางเหนียว
 
bang neaw municipal school7
 
bang neaw municipal school8
 
bang neaw municipal school9
 
bang neaw municipal school10
 
bang neaw municipal school11
 
bang neaw municipal school12
 
bang neaw municipal school13
 
bang neaw municipal school14
 
Content & Pics by งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต(PR PKRU) 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1543 times Last modified on วันอังคาร, 11 ตุลาคม 2559 07:55