วันอังคาร, 19 มีนาคม 2562 12:50

กองพัฒนานักศึกษา อบรมวิชาชีพ “การเพ้นท์เล็บและบาร์เทนเดอร์”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

phuket bartender course mar 2019 1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมสัมมนาวิชาชีพ “การเพ้นท์เล็บและบาร์เทนเดอร์” โดยมี ผศ.ดร. นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากกองพัฒนานักศึกษา มีภารกิจสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัย จนกระทั่งจบการศึกษา ในการนี้จึงได้จัดอบรมด้านวิชาชีพ หลักสูตร “การเพ้นท์เล็บและบาร์เทนเดอร์” ซึ่งเป็นทักษะฝีมือที่สามารถต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ เกิดรายได้ที่มั่นคงเนื่องจากเป็นทักษะที่ตลาดงานต้องการ ในการนี้กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีการอบรมทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาและประชาชน อันสอดคล้องกับพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นต่อไป

phuket bartender course mar 2019 2

phuket bartender course mar 2019 3

phuket bartender course mar 2019 4

phuket bartender course mar 2019 5

phuket bartender course mar 2019 6

phuket bartender course mar 2019 7

phuket bartender course mar 2019 8

phuket bartender course mar 2019 9

phuket bartender course mar 2019 10

phuket bartender course mar 2019 11

phuket bartender course mar 2019 12

phuket bartender course mar 2019 13

phuket bartender course mar 2019 14

phuket bartender course mar 2019 15

Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 522 times