วันจันทร์, 02 กรกฎาคม 2561 10:20

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมงาน “Phuket Digital Innovation Summit: 2018 Big Data”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

phuket big data 1

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบการจัดหารายได้ ร่วมงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค “Phuket Digital Innovation Summit: 2018 Big Data” ภายใต้แนวคิด “Big Data” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)

ในการนี้ผู้บริหารจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้พบปะกับตัวแทนจาก DEPA และ PKCD ซึ่งเป็นเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรับทราบถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมพูดคุยถึงการแสวงหาความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและจังหวัด พร้อมทั้งเกิดการบูรณาการทางด้านข้อมูลระดับเมือง สำหรับใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ต ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการลงทุน เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ให้กับคนในพื้นที่

phuket big data 2

phuket big data 3

phuket big data 4

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 602 times Last modified on วันจันทร์, 02 กรกฎาคม 2561 10:37