วันเสาร์, 17 มิถุนายน 2560 13:18

กาชาดภูเก็ต เชิดชู ราชภัฏภูเก็ต ดีเด่นด้านกิจกรรมบริจาคโลหิต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket blood donate awards june 2017 1
 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต สภากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อว่า “What can you do? Give blood. Give now. Give Often. ให้โลหิต ให้ประจำ ทุก 3 เดือน ...คุณทำได้!” เพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตประจำ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเสียสละบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้บริจาคโลหิตที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ปฎิบัติตามด้วยการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุก 3 เดือน ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพออย่างสม่ำเสมอ สำหรับเตรียมพร้อมรองรับความต้องการใช้โลหิตทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
phuket blood donate awards june 2017 2
 
phuket blood donate awards june 2017 3
 
ในการนี้ ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับประกาศเกียรติคุณ "สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดหาโลหิตอย่างดียิ่ง " จากนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ บุคลากรจากกองพัฒนาศึกษา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ "จิตอาสาดีเด่น ด้านการให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมด้านการบริการโลหิตอย่างดียิ่ง" ทั้งนี้ นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ และนายเกรียงศักดิ์ สวนยา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ยังได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย 
 
phuket blood donate awards june 2017 5
 
phuket blood donate awards june 2017 4
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1759 times Last modified on วันเสาร์, 17 มิถุนายน 2560 13:30