วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561 09:37

กยศ.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้ารวมพลังจิตอาสา บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5

Written by
Rate this item
(2 votes)
phuket blood donate 2018 1
 
phuket blood donate 2018 2
 
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาส มหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นางสาวศิริมา ว่องสารกิจ ผู้แทนนายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง บุคลากรมหาวิทยาลัย ประชาชน นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket blood donate 2018 3
 
phuket blood donate 2018 4
 
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของเครือข่าย ที่ประกอบด้วย   ม.ราชภัฏภูเก็ต / กองทุน กยศ. / เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต / ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต และสถานศึกษาอีกหลายแห่ง สำหรับกิจกรรมอันทรงคุณค่าที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เกิดจากพลังของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการทำความดีเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากเหล่ากาชาดมีจำนวนโลหิตอย่างจำกัดและในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่าหลายพันคน และจะสามารถสำรองโลหิตเพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลต่างๆ ใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษา และการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม” รักษาการอธิการบดี กล่าว
 
phuket blood donate 2018 5
 
phuket blood donate 2018 6
 
phuket blood donate 2018 7
 
phuket blood donate 2018 8
 
phuket blood donate 2018 9
 
phuket blood donate 2018 10
 
phuket blood donate 2018 11
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1323 times