วันศุกร์, 10 มีนาคม 2560 10:40

กยศ.ราชภัฏภูเก็ต ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket blood donate mar 2017 1
 
ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4 เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็ยพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา ผู้แทนนายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket blood donate mar 2017 2
 
phuket blood donate mar 2017 3
 
ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุน กยศ. กล่าวว่า “กิจกรรม กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในระดับหน่วยงาน ซึ่งได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันกิจกรรม “กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4 ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนงานของสภากาชาดไทยในสภาวะการณ์ขาดแคลนโลหิต ได้เป็นอย่างดี โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 9 พันคน และคาดว่าตลอดกิจกรรมจะได้รับโลหิต จำนวน 7 ล้านซี.ซี. เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลตามจังหวัดต่างๆ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่สนับสนุนในทุกด้าน และขอชื่นชมพลังแห่งความเสียสละของนักศึกษา กยศ.ราชภัฏภูเก็ต ที่พร้อมใจกันทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์”
 
phuket blood donate mar 2017 4
 
phuket blood donate mar 2017 5
 
นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา ผู้แทนนายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต กล่าวด้วยว่า “กิจกรรม  กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4 ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของกาชาด เนื่องจากโลหิต มีความสำคัญต่อผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล และมีความต้องการโลหิต เพื่อการรักษาพยาบาล  ในทุกๆ กรณี โดยกาชาดจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่หลักที่สำคัญในการเป็นแหล่งจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการกระจายไปยังโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงที่เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลในแต่ละวัน ซึ่งปัจจุบันขอเรียนให้ทราบว่าจำนวนโลหิตมีอย่างจำกัด และในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง และยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันในอีกทางหนึ่งด้วย และกิจกรรมในวันนี้ทำให้เห็นได้ว่าพลังเยาวชนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังแห่งความหวัง พลังแห่งอนาคตอย่างแท้จริง”
 
phuket blood donate mar 2017 6
 
phuket blood donate mar 2017 7
 
phuket blood donate mar 2017 8
 
phuket blood donate mar 2017 9
 
phuket blood donate mar 2017 10
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 884 times