วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 13:18

รวมพลังเพื่อท้องถิ่น กยศ.ราชภัฏภูเก็ตกว่าสองพันคน มอบโลหิต 6 แสนซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket blood donate sep 2019 1
 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเปิดกิจกรรม กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสา “แบ่งปันด้วยความรัก บริจาคโลหิตช่วยชีวิต” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket blood donate sep 2019 2
 
phuket blood donate sep 2019 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือนับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินภารกิจเพื่อท้องถิ่นและสังคม ได้แก่ ม.ราชภัฏภูเก็ต เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมนำพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อีกทั้งยังทรงเป็นอุปนายิกาสภากาชาดไทยอย่างที่ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจำ โดยใช้พลังของนักศึกษา กยศ. ที่มีอัตลักษณ์ คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา โดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับกิจการเพื่อท้องถิ่น ปลูกฝัง ฝึกฝน และสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยหวังว่าจะสามารถสร้างผู้มีความรับผิดชอบและใส่ใจท้องถิ่นออกสู่สังคม ประกอบกับสภาวการณ์ด้านปริมาณโลหิตสำรองในพื้นที่อันดามัน ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีโลหิตสำรองอย่างเพียงพอสามารถรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบเนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ในการนี้โลหิตของนักศึกษา กยศ. และประชาชนที่เข้าร่วมบริจาคในกิจกรรมครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 3 วัน มีผู้เข้าร่วมบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 2,281 คน และมีโลหิตที่ผ่านการคัดกรองทั้งสิ้น 1,648 ยูนิต คิดเป็น 659,200 ซีซี จะช่วยชีวิตและต่อลมหายใจให้กับเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมาก เหนือสิ่งอื่นใดมหาวิทยาลัยในฐานะของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับใช้ท้องถิ่นจะไม่มีทางดำเนินงานได้สำเร็จ หากทว่าขาดความร่วมมือของนักศึกษาและหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ที่ร่วมกันดำเนินงานเพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่นเป็นอย่างดีเสมอมา จึงขอกล่าวขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”
 
phuket blood donate sep 2019 4
 
phuket blood donate sep 2019 5
 
phuket blood donate sep 2019 6
 
phuket blood donate sep 2019 7
 
phuket blood donate sep 2019 8
 
phuket blood donate sep 2019 9
 
Read 490 times Last modified on วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 16:25