วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560 14:08

สารสนเทศศาสตร์ จัดนิทรรศการ “หนังสือแห่งความทรงจำ” และ “ตุง-ล้านนา”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket book of memorial nov 2017 1
 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบรรณ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการ“หนังสือแห่งความทรงจำ” (Book of Memorial) จัดแสดงหนังสือที่ระลึกงานศพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ รูปแบบการจัดทำ และเนื้อหาในหนังสือที่แสดงออกถึงตัวตน ประวัติ และเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละยุคสมัย ส่งผลให้หนังสือที่ระลึกงานศพเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่การศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว นักศึกษาได้นำเสนอได้อย่างหลากหลาย ทั้งหนังสือ E-Book การประดิษฐ์สมุดทำมือ และนิทรรศการประวัติความเป็นมาของหนังสือที่ระลึกงานศพ
 
phuket book of memorial nov 2017 2
 
phuket book of memorial nov 2017 3
 
phuket book of memorial nov 2017 4
 
นอกจากนั้น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้มีการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ “ตุง-ล้านนา”หรือ ธง ในภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือ หรือล้านนา ที่นำไปใช้ในงานพิธีอวมงคล เช่น งานศพ ซึ่งตุง สื่อความหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ใช้ในการเดินนำขบวนศพ โดยนักศึกษาได้มีการนำเสนอเกร็ดความรู้เรื่อง ตุง-ล้านนา ผ่านสื่อสารสนเทศหลากหลายประเภท รวมถึงมีการสาธิตการทำตุงให้กับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
 
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องจากสอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งการจัดงานไว้อาลัย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะอย่างรอบด้านในการจัดการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างน่าสนใจ หลากหลายและเป็นระบบ
 
phuket book of memorial nov 2017 5
 
phuket book of memorial nov 2017 6
 
phuket book of memorial nov 2017 7
 
phuket book of memorial nov 2017 8
 
 ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1037 times