วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559 11:03

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าบริการความรู้ หวังแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คลินิกเทคโนโลยี และศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงาน “จับคู่ธุรกิจกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นายอัครพล บุตรสุริย์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ตลอดจน คณาจารย์ ผู้ประกอบการธุรกิจ-วิสาหกิจชุมชน ผู้ปฏิบัติงานด้านท่องเที่ยว อุตสาหกรรม สินค้า OTOP อาหาร และสิ่งแวดล้อมจาก จ.ภูเก็ต และ จ.ฝั่งอันดามัน เข้าร่วมอย่างคึกคัก ณ โรงแรมเมโทรโพล ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี
 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี
 
นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ กล่าวถึงการจัดงานจับคู่ธุรกิจฯ ว่า “ด้วยยุทธศาสตร์ประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับ ม.ราชภัฏภูเก็ต นอกเหนือจากภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีพันธกิจด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ด้วยศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO IEC 17025 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการสัมมนาประเด็น ‘ธุรกิจกับวิทยาศาสตร์’ เพื่อรับทราบปัญหา แนะนำแนวทางการแก้ไข และการยกระดับ ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เคมีเครื่องสำอาง คุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำและน้ำเสีย) นอกจากนี้มีการสาธิตและให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เช่น เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร การปรับปริมาณความเป็นกรด-ด่าง ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร และการตรวจสอบความกระด้างในน้ำ เป็นต้น” 
 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี
 
phuket chemical lab4
 
ด้าน นายอัครพล บุตรสุริย์ กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต มุ่งเน้นขับเคลื่อนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน-สินค้า OTOP ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และยกระดับการเฝ้าระวังทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์และระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการโรงแรม มุ่งให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และมีความต่อเนื่องครอบคลุมปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน และมีความต่อเนื่องครอบคลุมปัญหาโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะเกิดความรู้และความตระหนักถึงการนำข้อกำหนดข้อบังคับตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตลอดจนระบบบำบัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืนต่อไป” ผอ.ศูนย์ฯเคมี กล่าว
 
ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต โทร 076 523 252
 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี
 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี
 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี
 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1982 times Last modified on วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559 12:22