วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560 10:19

วิทย์สนุกนอกตำรา Sci. PKRU ฝึกนักเรียนใช้อุปกรณ์เคมี

Written by
Rate this item
(1 Vote)
การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในปฏิบัติการเคมี
 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร “การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในปฏิบัติการเคมี” โดยมี นายจิตติพงษ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนใน จ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
 
การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในปฏิบัติการเคมี
 
การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในปฏิบัติการเคมี
 
นายจิตติพงษ์ สังข์ทอง กล่าวว่า การทดลองทางเคมีนั้น นอกจากต้องการความถูกต้องแม่นยำแล้วต้องทำงานแข่งขันกับเวลา เนื่องจากห้องปฏิบัติการเคมีที่ให้บริการนั้น มีสารตัวอย่างต้องทำการวิเคราะห์เป็นจำนวนมากต่อวัน ผู้ทดลองจึงต้องมีความชำนาญในการทดลองให้เสร็จทันเวลา ดังนั้นการศึกษาเทคนิคในการทดลองและเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและลงมือฝึกปฏิบัติการ ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักเรียนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ได้เรียนรู้ และลงมือจากอุปกรณ์ที่ทันสมัย ประกอบกับองค์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ถ่ายทอดด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เรียนสนุก และได้ไอเดียนำไปต่อยอดทางการศึกษาต่อไป” รองคณบดี Sci. PKRU กล่าว 
 
การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในปฏิบัติการเคมี
 
การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในปฏิบัติการเคมี
 
การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในปฏิบัติการเคมี
 
การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในปฏิบัติการเคมี
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2710 times Last modified on วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560 12:13