วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561 08:30

ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้า Phuket City of Gastronomy จัดสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์และควบคุมมาตรฐานอาหาร

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 1
 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาทางวิชาการด้านอาหารและการอบรมมาตรฐานด้านอาหารแก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ประกอบการร้านอาหาร อาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยการอบรมได้รับเกียรติจาก คุณจรงศักดิ์ รองเดช (สตังค์) และคุณวิภาสิริ เหตุเกษ (ตั๊ก) พิธีกรรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS บรรยายเรื่อง “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่น” และ คุณมณฑิรา เอียดแสน จาก ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ม.สงขลานครินทร์ บรรยายเรื่อง “การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารตามหลัก Primary GMP”
 
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 2
 
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 3
 
ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตได้รับการประกาศจากยูเนสโก ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร โดยภูเก็ตเป็นเมืองแรกของประเทศอาเซียน คณะฯจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านอาหารระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม การดำเนินกิจกรรมเชิงวิชาการขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นคลังความรู้ด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่น และการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารตามหลัก Primary GMP ตลอดจนแนวทางการต่อยอดพัฒนาอัตลักษณ์ของอาหารพื้นถิ่นไปสู่ระดับสากล”
 
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 4
 
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 5
 
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 6
 
ด้านรักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวต่อผู้เข้าร่วมงานว่า “จังหวัดภูเก็ตได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาด้วยความโดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวและเสน่ห์ของอาหารที่มีชื่อเสียง ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและรายได้ของผู้ประกอบการอาหารในท้องถิ่น เราจำเป็นต้องใส่ใจกับทุกกระบวนการผลิต รวมถึงมีความสร้างสรรค์ในการนำเสนอต่อลูกค้า ในการนี้คณะวิทยากรจะสามารถเติมเต็มแนวคิดต่างๆ ให้สมกับการเป็น Phuket City of Gastronomy และหวังว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากทุกภาคส่วนจะสามารถยกระดับอาหารและสินค้าได้ดีขึ้น การดำเนินดังกล่าวเป็นเครื่องตอกย้ำถึงการสนับสนุนท้องถิ่นของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่เข้ามาถ่ายทอดวิชาการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมตามคอนเซปท์ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
 
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 7
 
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 8
 
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 9
 
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 10
 
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 11
 
phuket city of gastronomy 26 mar 2018 12
 
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1389 times Last modified on วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561 09:29