วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561 09:53

ราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์อาหารเชิงปฏิบัติ นำร่อง Phuket Gastronomy Training Project

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 1
 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ Blue Elephant Restaurant Phuket จัดแถลงข่าวกิจกรรม Phuket Gastronomy Training Project และ Workshop การทำขนมและอาหารพื้นเมืองภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมด้วย ปราชญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ตลอดจน สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ Blue Elephant Restaurant อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 2
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 3
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 4
 
ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง กล่าวว่า “สืบเนื่องจากการที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร หรือ Phuket City of Gastronomy ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ เนื่องจากมีบุคลากรในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่มีทักษะและองค์ความรู้อย่างรอบด้าน และได้จัดกิจกรรม Phuket Gastronomy Training Project ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารพื้นเมืองจากปราชญ์ท้องถิ่นที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับ และประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์และรสชาติดั้งเดิมของอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ได้แก่ หมี่ผัดฮกเกี้ยน / ขนมอังกู้ / จูจีเป้า / ขนมเซียหลิ่วจี้ / กุ้งส้มบายออเร้ง / เกี้ยนทอด และลูกชิ้นภูเก็ต ไปสู่นักเรียนและประชาชนผู้ที่สนใจอาหารพื้นเมืองภูเก็ต โดยมีกำหนดกิจกรรมทั้งหมด 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2561 มุ่งหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะสามารถนำรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นภูเก็ตต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนของการเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์” คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 5
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 6
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 7
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 8
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 9
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 10
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 11
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 12
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 13
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 14
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 15
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 16
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 17
 
phuket city of gastronomy 3 feb 2018 18
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1692 times