วันจันทร์, 07 มกราคม 2562 10:24

อพท. หารือ ทีมวิจัย “Phuket City of Gastronomy” หวังต่อยอดความสำเร็จ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket city of gastronomy jan 2019 1
 
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.อดุล นาคะโร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อมรรัตน นาคะโร อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลขานุการทีมวิจัย) พร้อมด้วย คณะทำงานของ ม.ราชภัฏภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต จากโครงการผลักดันภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ของยูเนสโก Phuket City of Gastronomy ร่วมหารือกับตัวแทนจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ทั้งนี้จากความสำเร็จของกระแส "ภูเก็ตเมืองอาหารโลก" ที่ช่วยยกระดับการท่องเที่ยวของภูเก็ตสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอาหารระดับภูมิภาค ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการค้นคว้า วิจัย ของทีมงานจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ศึกษาในมิติของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความโดดเด่นของเมนูอาหารที่เปี่ยมเอกลักษณ์ มีความหลากหลาย จนได้เป็นฐานข้อมูลนำเสนอและผ่านการรับรองจากยูเนสโก 
 
ซึ่ง อพท. แสดงความสนใจร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อถอดบทเรียนและศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านอาหาร นำไปกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อการนำเสนออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารในอนาคต รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์กลางด้านอาหารในเมืองสำคัญๆ ของประเทศ และวิเคราะห์แนวทางในความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป
 
phuket city of gastronomy jan 2019 2
 
phuket city of gastronomy jan 2019 3
 
phuket city of gastronomy jan 2019 4
 
phuket city of gastronomy jan 2019 5
 
phuket city of gastronomy jan 2019 6
 
phuket city of gastronomy jan 2019 7
 
phuket city of gastronomy jan 2019 8
 
phuket city of gastronomy jan 2019 9
 
Read 483 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562 13:19