วันอาทิตย์, 19 มีนาคม 2560 13:08

นักวิชาการ Phuket : City of Gastronomy บรรยายพิเศษแก่ นศ.ธรรมศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket city of gastronomy 2
 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ดร.อดุล นาคะโร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์และกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ จัดการบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “Phuket : The UNESCO Creative Cities Network” ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรทางวิชาการของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket city of gastronomy 6
 
phuket city of gastronomy 1
 
สำหรับของการบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ นำเสนอข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต มรดกทางวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต และแนวทางการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร ซึ่งเมืองภูเก็ต ได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของโลก Phuket : City of Gastronomy (เป็นเมืองแรกของภูมิภาคอาเซียน) ซึ่งทีมนักวิจัยของ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีบทบาทสำคัญในการจัดทำข้อมูลและนำเสนอผลงานวิชาการต่อ UNESCO ด้วยเหตุดังกล่าว โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จึงมีความประสงค์ในการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษานำไปจัดทำภาคนิพนธ์ และสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการเรียนการสอนในเชิงอาณาบริเวณศึกษา เพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
phuket city of gastronomy 3
 
phuket city of gastronomy 4
 
phuket city of gastronomy 5
 
phuket city of gastronomy 7
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 2279 times