วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561 10:24

ขับเคลื่อน PKRU Co Working Space คณะวิทย์ฯ ทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า-เครื่องปรับอากาศ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket co working space nov 2018 1
 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน 21 จ.ภูเก็ต และชมรมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจน มีช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศจากสถานประกอบการ เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket co working space nov 2018 2
 
phuket co working space nov 2018 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้บริการแก่ประชาชนและนักวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะสายงานช่างฝีมือไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศซึ่งจำเป็นต้องมีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นถึงบทบาทของการให้บริการวิชาการในด้านดังกล่าว จึงเปิดศูนย์บริการฯ โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานในด้านดังกล่าว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ บุคลากร และเครื่องมืออุตสาหกรรมที่พร้อมยกระดับฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมใน จ.ภูเก็ต อีกทั้งการดำเนินงานในลักษณะนี้ยังเกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ที่จะช่วยสร้างเครือข่ายช่างฝีมือแรงงานเพื่อความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ อีกทั้งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมรูปแบบ CO Working Space ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย” อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket co working space nov 2018 4
 
phuket co working space nov 2018 5
 
phuket co working space nov 2018 6
 
phuket co working space nov 2018 7
 
phuket co working space nov 2018 8
 
phuket co working space nov 2018 9
 
phuket co working space nov 2018 10
 
phuket co working space nov 2018 11
 
phuket co working space nov 2018 12
 
phuket co working space nov 2018 13
 
phuket co working space nov 2018 14
 
phuket co working space nov 2018 15
 
phuket co working space nov 2018 16
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 608 times